CTT - For tolke

Kanal for færdiguddannede tegnsprogstolke

At være truckfører

CTT - For tolke
315 views 20. december 2012

Gør det selv -...

CTT - For tolke
277 views 29. november 2012

Min cykelferie i...

CTT - For tolke
267 views 29. november 2012

Befrugtning

CTT - For tolke
374 views 20. december 2012

Rejsen til...

CTT - For tolke
288 views 20. december 2012

Speaker på døvefilm

CTT - For tolke
323 views 29. november 2012

DDU som organisation

CTT - For tolke
316 views 20. december 2012

Om at være maler

CTT - For tolke
308 views 20. december 2012

Samtale mellem...

CTT - For tolke
628 views 20. december 2012

Frontrunners

CTT - For tolke
328 views 20. december 2012

Barndom i Polen

CTT - For tolke
328 views 19. december 2012