Kim, Charlotte og Rikke laver brainstorm over KLM produkt

Studiegruppefacilitering_studieprodukt_2015
167 views
25. november 2015