Hold bkINT-02-16f, gruppe 5, BK

Studiegruppefacilitering_studieprodukt_2015
214 views
17. marts 2016
Medvirkende: Kristina, Maria, Adam og Tammes