CLE17o-Hold06_studiegruppe1_faciliteringsvideo

Studiegruppefacilitering 2017E
208 views
22. november 2017
Vi har filmet vores grupperarbejde over 3 gange og sat det sammen til et clip.
Introduktion af opgave
uddelegering af opgaver
lytte til forslag og blive enig
opsumering af dagens arbejde