Hold 23, Gruppe 3(Kristian Wellisz Hartmann Lund, Magnus Christian Mikkelsen, Peter Alexander Lobaton Skjerbek, Lars Olesen)

Studiegruppefacilitering 2017E
176 views
23. november 2017