Læring kræver visualisering

UCC Live Academy
618 views
19. september 2013
V. lektor Michael Wahl Andersen, UCC
For at lære, og fastholde ny viden har eleverne brug for at sætte billeder på de abstrakte begreber. Michael Wahl Andersen tager udgangspunk i matematikfaget, men pointerne er relevante for alle skolens fag som har abstrakte begreber. Et vigtigt fokus vil være hvordan læreren kan understøtte elevernes læring ved at bruge sproget til at skabe billeder.