Gruppe 3 - Netkon 3 - Komparativ institutionsantropologi

NE12 netkonference 3
383 views
Der vises parallelle kulturelle rutiner på 2 forskellige stuer, som hører under samme institution.