Hold zDS1-05-15e_Studiegruppe4_Zahle

Studiegruppefacilitering_studieprodukt_2015
271 views
6. oktober 2015
MÅ IKKE BRUGES TIL FREMTIDIGE FREMLÆGGELSER.
Video optagelse af facilitering studiegruppe 4, Hold zDS1-05-15en på Zahles.
Medvirkende: Alia Milosevic
Cæcilie Darving
Emile Leonhard Verhaeghen Kegel
Omar El-Subaihi