CLE-16o Hold 15, gruppe (Mark, Marwah, Mea Og Peter)

Studiegruppefacilitering
19 views
4. november 2016
facilitator opgave nr. 2
CLE-16o - hold 15. gruppe: Mark, Marwah, Mea og Peter
gruppen sidder og opsummere hvor langt vi er nået med opgaverne hver især og hvad der skal til for at opgaven kan blive færdig.