facilitator video hold: 3 studiegruppe: 1 - Cæcilie Christensen, Mette Fischer Mortensen og Nikolaj Tjæder

Studiegruppefacilitering
178 views
7. november 2016
Vores video af studiegruppe arbejde som er brugt til analyse.