hold 12 gruppe 2

Studiegruppefacilitering
90 views
7. november 2016
Sif, Martin og Julie laver gruppearbejde