hold 12 gruppe 2

Studiegruppefacilitering
16 views
7. november 2016
Sif, Martin og Julie laver gruppearbejde