hold 12 gruppe 2

Studiegruppefacilitering
135 views
7. november 2016
Sif, Martin og Julie laver gruppearbejde