Studie opgave til intro om facilitering

Studiegruppefacilitering
168 views
7. november 2016