10. januar 2017
Video til portfolio arbejde om slåskultur.