Mødefacilitering

Studiegruppefacilitering
26 views
28. marts 2017
5 minutters optagelse af studiegruppemøde