Mødefacilitering

Studiegruppefacilitering
286 views
28. marts 2017
5 minutters optagelse af studiegruppemøde