Hold 9(IU) Studiegruppe 5: Sarah, Ida,Cecilie, Una

Studiegruppefacilitering
388 views
28. marts 2017
I denne video snakker studiegruppen om en opgave, der skal laves i fællesskab.

OBS: Videoen skal ikke vises i plenum.