Celleskade og celledød - del 1, Mulige udfald

Sygepleje - Basal Sygdomslære
500 views
En gennemgang af mulige udfald for en celle, som udsættes for en skadelig påvirkning.
Til anvendelse i faget Basal Sygdomslære på sygeplejerskeuddannelsen.