HOLD 5, GRUPPE 5 ZDS-01-05-15E

Studiegruppefacilitering_studieprodukt_2015
38 views
7. oktober 2015
Faciliteringsvideo af gruppe 5.
Vi giver ikke tilladelse til visning af filmen, i offentlig forsamling.