Studiegruppefacilitering_studieprodukt2015

Studiegruppefacilitering_studieprodukt_2015
37 views
7. oktober 2015
I forbindelse med forelæsningerne om studiegruppen samarbejdspraksis har studiegruppen afleveret et fælles obligatorisk studieprodukt.