Analyse af obligatorisk Video

Studiegruppefacilitering
21 views
6. november 2016
Videoen omhandler arbejder i studiegruppen. Ønskes ikke at vises til stortholdsfoelæsningerne