Video om kommunikation

Studiegruppefacilitering
160 views
7. november 2016
Filmklip:
Naturlig tur tagning - hvor man lytter til alle kommentarer
(1:00-3:00)
Afbrydelser, overtager
(9:05 - 10:10)
(Det fælles tredje, emnet set fra forskellige perspektiver)
20:07 - 21:00