Hold12, Gruppe3 (Kevin, Christine, Martin S, Laura)

Studiegruppefacilitering
238 views
7. november 2016
4min klip om gruppefacilitering, hvor der snakkes om dagsorden og fokus i case analyse