Hold 10 - Arnar Hrafn 'Arnason, Tanja Juhler Mauerschat, Mamiy Hedvig Benni Olin Skou og Vuong Pham

Studiegruppefacilitering
339 views
7. november 2016
Gruppe-upload vores INTRO-studieprodukt om gruppefacilitering.