Videoklip om facilitering.

Studiegruppefacilitering
153 views
21. marts 2017
Det gode samarbejde: Et sammenspil mellem det fælles og det individuelle.