Mødefacilitering

Studiegruppefacilitering
340 views
28. marts 2017
5 minutters optagelse af studiegruppemøde